Projecte “Revista Digital” (alumnat de 3r d’ESO)

Del 26 al 29 d’abril de 2021, l’alumnat de 3r d’ESO portarà a terme el projecte”Revista Digital”.

El treball per projectes és un mètode de treball globalitzador on els alumnes són  els protagonistes i responsables del propi aprenentatge.

En equips de treball, hauran de pensar, investigar, organitzar i aprendre dels propis errors i encerts.  Les activitats que realitzaran seran autèntiques i elaboraran un producte final  visible: una revista digital.

Una revista digital, revista electrònica o revista en línia és una revista que aprofita la tecnologia de la  publicació digital, cosa que us els ha de permetre afegir animacions, multimèdia i enllaços per tal que sigui interactiva i estèticament millor, que les revistes en paper.

Si voleu accedir al projecte i a les revistes realitzades per l’alumnat feu clic aquí.