FP Dual

A l’Institut Almatà els Cicles Formatius de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament d’Aplicacions Web i el Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances s’imparteixen en modalitat dual, cosa que permet als estudiants del nostre centre esdevenir aprenents i combinar la formació en el nostre centre amb l’activitat productiva a empreses capdavanteres del nostre entorn.

La Formació Dual empodera els alumnes tot millorant el seu procés d’aprenentatge, adequant així la seva formació a la realitat i necessitats de les empreses del nostre entorn més proper, afavorint a més, una major vinculació i corresponsabilitat entre aquestes i el nostre centre.

Els continguts d’un conjunt d’assignatures es realitzen en empreses del sector, així s’adequa els continguts formatius al món laboral.

S’estableix un contracte remunerat; l’alumne es forma i rep un salari-beca.

Objectius:

Millorar la formació de l’aprenent.

  • Fent-lo participar en les activitats productives de l’empresa.
  • Posant-lo en contacte amb la cultura i tecnologies de l’empresa.
  • Realitzant una estada de 900 a 1000 hores d’activitat de l’empresa.

Contribuir a la millora dels recursos humans de les empreses.

  • Facilitant la selecció i la captació de persones amb talent.
  • Adequant la formació a les necessitats de l’empresa.
  • Generant més vinculació entre l’empresa i els centres de formació.

Empreses col·laboradores: