Sortida en bicicleta (alumnnat de CFGM Guia en el medi natural)

Els dies 10, 11 i 12 de maig de 2022, l’alumnat de CFGM de Guia en el medi natural ia ctivitats de lleure van portar a terme una sortida en bicicleta.

Van fer la sortida amb el recorregut Balaguer- Àger- Les Avellanes- Balaguer, per treballar continguts del mòdul MP06: guia en bicicleta.