Mesures organitzatives als centres Educatius. Curs 2021-2022

 • Educació presencial a totes les etapes.
 • Organització en grups de convivència estable.
 •  No hi ha distància mínima entre membres d’un mateix grup de convivència estable.
 • Ús de la mascareta, si bé es pot revisar si l’evolució de la pandèmia  i el pla de vacunació ho permeten.
 • Neteja i desinfecció d’espais un cop al dia, al final de la jornada escolar.
 • No s’ha de prendre la temperatura a l’entrada.
 • És important mantenir el protocol de ventilació.
 • Rentat de mans freqüent, amb sabó o gel hidroalcohòlic.
 • Es pot intercanviar i compartir material.
 • Al centre, fluxos de circulació de persones establerts.
 • Entrada i sortida del centre esglaonades, si bé no hi ha cap interval de temps mínim entre grups.
 • Al pati, es permet la interacció entre diversos grups de convivència estable, si bé cal que facin ús de la mascareta.