Manifest per demanar el compliment de la legislació vigent i el control de les emissions de gasos de la fàbrica STA, Servicios Translogísticos y Afines, S.L.

Els quatre centres educatius de secundària de Balaguer volem expressar la nostra preocupació per les emissions de fums causades per l’activitat de la indústria Servicios Translogísticos y Afines, S.L. 

Durant els últims anys hem observat de manera reiterada la presència de fums altament molestos procedents d’aquesta planta, que s’accentua segons les condicions meteorològiques i afecta sobretot les poblacions del voltant (Balaguer, Gerb i Castelló de Farfanya, unes 20.000 persones aproximadament).

Aquestes emissions tenen un impacte greu sobre la qualitat de l’aire que respirem i creiem que són una amenaça per a la nostra salut i la dels espais naturals pròxims, com l’Espai Natural Protegit de la Serra Llarga-Secans de la Noguera, on habiten espècies amenaçades, vulnerables, o en perill d’extinció.

Davant d’aquests fets, no volem restar impassibles, volem expressar el nostre malestar,

per això exigim a les autoritats i administracions competents, ja  siguin   locals, regionals o nacionals a:

 1. Prendre les mesures necessàries de forma immediata per tal que l’activitat d’aquesta empresa no perjudiqui la qualitat de l’aire que
 2. Executar un pla de controls periòdics i intensius que assegurin l’acompliment de la normativa ambiental
 3. Instal·lar una estació de mesura de contaminants atmosfèrics als centres educatius més
 4. Realitzar un estudi d’afectació de contaminants als espais naturals Xarxa Natura 2000 més pròxims.

A més, instem la indústria deshidratadora STA a assumir la seva responsabilitat corporativa amb la ciutadania i el medi. Cal que implementin tecnologies de control de la contaminació per reduir les seves emissions de forma significativa.

Des de tots els àmbits, societat, administracions i sectors econòmics, hem de treballar conjuntament i avançar cap a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Nosaltres, com a estudiants, com a centres educatius, com a escoles verdes i com a ciutadans amb valors, ens comprometem a:

 • Lluitar per tal que la salut i el benestar dels ciutadans no es vegin afectats per les accions d’aquesta empresa ni cap
 • Denunciar la manca de controls periòdics i fer que s’asseguri l’acompliment de la normativa ambiental
 • Contribuir amb la nostra actitud crítica i de compromís a tenir cura del nostre entorn més proper i aconseguir que sigui més sostenible i
 • Reclamar que s’acompleixi la llei Medioambiental vigent i fer que les empreses es facin responsables dels impactes que generen al seu
 • Crear aliances, col·laborar i donar suport a totes aquelles organitzacions i iniciatives que vetllin per un futur millor dels nostres pobles, paisatges i
 • Impulsar l’educació per a la sostenibilitat, sembrant llavors de consciència i responsabilitat a les futures
 • Treballar amb la convicció que el canvi comença amb nosaltres i que cada pas que donem ens acosta més als objectius d’un desenvolupament econòmic i social

Som la força del canvi i el nostre compromís és ferm per aconseguir un futur on la salut, el benestar i la sostenibilitat arribin a cada racó del planeta.

Des d’aquí, animem els nostres companys, docents, pares, polítics i tots els ciutadans de Balaguer a unir-se amb nosaltres. Treballarem activament per aconseguir-ho. Estarem atents i vigilants.

Visca l’aire net!

Centres educatius de secundària de Balaguer