Llistat de llibres 2020 – 2021

ESO

Batxillerat

Ciències i Tecnologia.

Humanitats i Ciències Socials.

Cicles formatius de grau mitjà

Atenció a les persones en situació de dependència.

Gestió Administrativa.

Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Cicles formatius de grau superior

Administració i finances.

Integració social.

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (DAM).

Desenvolupament d’aplicacions web (DAW).